Sách NẤu Món Hunmus Nhà Làm CẦn ThiẾt (Paperback)

Sách NẤu Món Hunmus Nhà Làm CẦn ThiẾt By Quỳnh Uyên Cover Image
$41.99
We do not have this book available.

Description


S ch nấu m n hunmus nh l m cần thiết l hướng dẫn cuối c ng của bạn để kh m ph những khả năng v tận của m n nh ng Trung Đ ng nổi tiếng n y. Với 100 c ng thức nấu ăn ngon v bổ dưỡng, cuốn's ch dạy nấu ăn n y sẽ chỉ cho bạn c ch tạo ra nhiều hương vị m n khai vị chắc chắn sẽ l m h i l ng bất kỳ khẩu vị n o.


Mỗi c ng thức đều đi k m với một h nh ảnh đầy m u sắc, gi p bạn c c i nh n tho ng qua về những m n nước chấm ngon l nh m bạn sẽ tạo ra. Với 100 h nh ảnh m u, một h nh ảnh cho mỗi c ng thức, bạn sẽ c thể thấy c ch tr nh b y đẹp mắt v kết cấu của từng m n ăn hummus.

Từ m n khai vị cổ điển đến những hương vị độc đ o như ớt đỏ nướng v ớt jalapeno cay, cuốn's ch nấu ăn n y c thứ d nh cho tất cả mọi người. Bạn cũng sẽ t m thấy c c c ng thức nấu m n khai vị l m từ c c loại đậu kh c, như đậu đen v đậu n nh Nhật, cũng như c c c ng thức sử dụng m n khai vị như một nguy n liệu đa năng trong c c m n ăn kh c, như ức g nhồi hummus v b nh pizza hummus.


S ch nấu m n hunmus nh l m cần thiết cũng bao gồm th ng tin về lịch sử của m n khai vị, lợi ch sức khỏe của n v c c mẹo để tạo ra m n khai vị ho n hảo mọi l c. Cho d bạn l người đam m m n khai vị hay người mới l m quen với m n nh ng thơm ngon n y, cuốn's ch nấu ăn n y sẽ hướng dẫn bạn quy tr nh tạo ra m n khai vị ngon v bổ dưỡng một c ch dễ d ng.


Với S ch nấu m n hunmus nh l m cần thiết, bạn sẽ c thể g y ấn tượng với bạn b v gia đ nh bằng kỹ năng nấu nướng của m nh khi kh m ph thế giới m n khai vị với c c c ng thức nấu ăn độc đ o v đầy hương vị.Product Details
ISBN: 9781835003244
ISBN-10: 1835003249
Publisher: Quỳnh Uyen
Publication Date: May 5th, 2023
Pages: 224
Language: Vietnamese